Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1964/82 ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych kawałków wołowiny bez kości