Kommissionens forordning (EF) nr. 1470/2000 af 5. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1964/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød