Nařízení Komise (ES) č. 1470/2000 ze dne 5. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1964/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa