2012 m. spalio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 903/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metais