Věc T-904/16: Žaloba podaná dne 21. prosince 2016 – Labiri v. EHSV a Výbor regionů