Sprawa T-526/13: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2015 r. – H&M Hennes & Mauritz/OHIM – Yves Saint Laurent (Torebki) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający torebki — Wcześniejszy wzór — Podstawa unieważnienia — Indywidualny charakter — Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Obowiązek uzasadnienia]