Predmet T-526/13: Presuda Općeg suda od 10. rujna 2015. – H&M Hennes & Mauritz protiv OHIM-a – Yves Saint Laurent (ručne torbe) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašenje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja ručne torbe — Raniji dizajn — Razlog ništavosti — Individualni karakter — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002 — Obveza obrazlaganja”)