Věc T-526/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (kabelky) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění“