Zadeva C-266/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet v imenu Franka Frandsena proti Cimber Air A/S