Cauza C-266/11: Ordonanța președintelui Curții din 24 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, acționând în numele lui Frank Frandsen/Cimber Air A/S