Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/604 tal-11 ta' April 2019 li temenda l-Annessi I u III tad-Deċiżjoni 2010/472/UE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq u ta' wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-listi ta' pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta' semen, ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (notifikata bid-dokument C(2019) 2838) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)