Meddelande från kommissionen - Uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU {SEK(2006) 595} {SEK(2006) 596} {SEK(2006) 598}