Mededeling van de Commissie - Monitoringverslag inzake de stand van de voorbereidingen van Bulgarije en Roemenië op hetEU-lidmaatschap {SEC(2006) 595} {SEC(2006) 596} {SEC(2006) 598}