Komisijas paziņojums - Pārraudzības ziņojums par Bulgārijas un Rumānijas gatavību pievienoties ES {SEC(2006) 595} {SEC(2006) 596} {SEC(2006) 598}