Euro maiņas kurss (Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.) 2020. gada 26. oktobris 2020/C 361/03