2010 06 17 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5828 - PROCTER & GAMBLE / SARA LEE Air care) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)