Lieta T-192/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 11. jūlija spriedums — Flex Equipos de Descanso /ITSB — Leggett & Platt ( LURA-FLEX ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes LURA-FLEX reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kas iekļauj vārdisku elementu flex — Dokumentu, kas iesniegti, lai pamatotu agrāko preču zīmju reputāciju, tulkojumu novēlota iesniegšana Iebildumu nodaļā — Apelāciju nodaļas pienākums novērtēt vajadzību izskatīt pārtulkotus dokumentus)