Uredba Komisije (EU) 2020/1684 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)