2018 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimo santrauka, Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį santrauka (Byla AT.40181 – Philips (vertikalieji apribojimai)) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4797 final)