Klausimas raštu E-004599/11 Catherine Grèze (Verts/ALE) Tarybai. Europos Sąjungos ir Peru bei Europos Sąjungos ir Kolumbijos laisvosios prekybos susitarimų pobūdis