EPN komitejas, kas izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, Lēmums Nr. 2/2019 (2019. gada 2. decembris) par protokola Nr. 1 par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm pieņemšanu [2020/195]