Rectificatie van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 182 van 16 juli 1999)