KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 426/91 av den 22 februari 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 625/78 om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver