VERORDENING (EEG) Nr. 426/91 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 625/78 houdende uitvoeringsbepalingen voor de opslag van magere-melkpoeder