Cauza T-410/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 mail 2009 — Jurado Hermanos/OAPI (JURADO) ( Marcă comunitară — Marca comunitară verbală JURADO — Lipsa cererii de reînnoire din partea titularului mărcii — Radierea mărcii la expirarea înregistrării — Cerere de restitutio in integrum formulată de licențiatul exclusiv )