Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/748]