Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 141/2017 od 7. srpnja 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2019/748]