Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/885 af 3. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »eprinomectin« (EØS-relevant tekst)$