Tarybos sprendimas (ES) 2020/1495 2020 m. spalio 13 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu įsteigtame Muitinių komitete, dėl Protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų 27 straipsnio taikymo rekomendacijos