Meddelande till ekonomiska aktörer – Ny omgång med ansökningar om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri- och jordbruksprodukter