Paziņojums uzņēmējiem – Jaunākā posma pieprasījumi par autonomo kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanas apturēšanu dažiem rūpniecības un lauksaimniecības izstrādājumiem