Zadeva C-371/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. novembra 2020 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države – Davčna ureditev – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 170 in člen 171(1) – Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici, v kateri kupujejo blago in storitve ali uvažajo blago, obdavčeno z davkom, imajo pa sedež v drugi državi članici – Direktiva 2008/9/ES – Podrobna pravila za vračilo DDV – Člena 9 in 10 – Člen 15(1) – Člen 20 – Neobstoj kopije računa ali uvoznega dokumenta – Sistematično zavračanje nepopolnih vlog za vračilo – Zavrnitev, da se po izteku roka, predvidenega za vložitev zahteve, od davčnega zavezanca zahteva, da dopolni svojo zahtevo – Načelo davčne nevtralnosti – Načelo sorazmernosti – Dopustnost)