Byla C-371/19: 2020 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 170 straipsnis ir 171 straipsnio 1 dalis – PVM grąžinamas apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę valstybėje narėje, kurioje perka prekes ir paslaugas arba į kurią importuoja PVM apmokestinamas prekes, bet yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje – Direktyva 2008/9/EB – PVM grąžinimo taisyklės – 9 ir 10 straipsniai – 15 straipsnio 1 dalis – 20 straipsnis – Sąskaitos faktūros ar importo dokumento kopijos nebuvimas – Sistemingas neišsamių prašymų grąžinti mokestį atmetimas – Atvejis, kai apmokestinamojo asmens neprašoma papildyti prašymą pasibaigus prašymo pateikimo terminui – Mokesčių neutralumo principas – Proporcingumo principas – Priimtinumas)