Kohtuasi C-371/19: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. novembri 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Maksustamine – Käibemaks (TVA) – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 170 ja artikli 171 lõige 1 – Käibemaksu tagastamine maksukohustuslastele, kes ei asu liikmesriigis, kus nad soetavad kaupu ja saavad teenuseid või impordivad käibemaksuga maksustatavaid kaupu, kuid asuvad teises liikmesriigis – Direktiiv 2008/9/EÜ – Käibemaksu tagastamise eeskirjad – Artiklid 9 ja 10 – Artikli 15 lõige 1 – Artikkel 20 – Arve või impordidokumendi koopia puudumine – Puudulike tagastamistaotluste süstemaatiline rahuldamata jätmine – Keeldumine sellest, et paluda maksukohustuslasel täiendada oma taotlust pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist – Neutraalse maksustamise põhimõte – Proportsionaalsuse põhimõte – Lubatavus)