Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1561 af 23. oktober 2020 om midlertidig støtte til Ungarn i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet