Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1835, annettu 3 päivänä joulukuuta 2020, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)