Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9864 – CPPIB/KKR/Axel Springer) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 273/05