Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9864 – CPPIB/KKR/Axel Springer) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 273/05