Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9864 – CPPIB/KKR/Axel Springer) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 273/05