/* */

Kirjalik küsimus E-0658/08, mille on esitanud Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) komisjonile. Diskrimineerimine Zaventemi haldusüksuses