Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния