Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1587 al Comisiei din 24 septembrie 2019 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea