Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1587, annettu 24 päivänä syyskuuta 2019, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaisesti