Decizia (UE) 2018/926 a Consiliului din 26 iunie 2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor