Nõukogu otsus (EL) 2018/926, 26. juuni 2018, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige