Sag T-797/19 R-II R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. april 2020 — Anglo Austrian AAB og Belegging-Maatschappij »Far-East« mod ECB (Særlige rettergangsformer – forordning (EU) nr. 1024/2013 – tilsyn med kreditinstitutter – afgørelse om inddragelse af et kreditinstituts tilladelse – ny ansøgning – procesreglementets artikel 160)