Tiesas rīkojums (astotā palāta) 2009. gada 6.februārī. # MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Apelācija - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 40/94 - 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Reģistrācijas atteikums - Vārdiska preču zīme "manufacturing score card" - Aprakstošs raksturs. # Lieta C-17/08 P. MPDV Mikrolab/ITSB TITJUR