Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 6ης Φεβρουαρίου 2009.