Kendelse afsagt af Domstolen (Ottende Afdeling) den 6. februar 2009.