ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3969/98 του Glenys KINNOCK προς την Επ τροπή. Προγράμματα "βελτιωμένης σόμπας"